wzory faktur

Faktura bez VAT i z VAT – podstawowe informacje i wzory

Każda osoba prowadząca firmę zobowiązana jest wystawić fakturę, jeśli sprzedaje jakiś towar lub świadczy usługę. Dokumenty takie będzie także otrzymywała, jeśli na przykład zleca prowadzenie strony internetowej, czy księgowości innemu podmiotowi. Z biegiem lat przedsiębiorca nauczy się wielu niuansów, jednak szczególnie na początku drogi może czuć się zagubiony w gąszczu terminów. Poniżej najważniejsze informacje na temat dwóch podstawowych typów kwitów.

Faktura VAT

Jest to dokument sprzedażowy, wystawiany wówczas, gdy dana transakcja jest opodatkowana VAT. Zgodnie z prawem w taki sposób należy wykazać:

– sprzedaż towarów i usług,

– sprzedaż wysyłkową zarówno w obrębie kraju, jak i poza  jego granice,

– dostawę towarów wewnątrz wspólnoty,

– zaliczkę na poczet towarów lub usług.

Druku tego nie wystawia się jednak dla osób fizycznych, ale z kilkoma wyjątkami.

Taka faktura vat wzór (czytaj więcej) przygotowana przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą musi posiadać kilka istotnych elementów. Przede wszystkim trzeba ją właściwie nazwać. Ponadto nie może w niej zabraknąć podstawowych informacji o dostawcy usługi lub towaru, w tym NIP, danych nabywcy, cen bez VAT oraz z VAT, daty sporządzenia druku, rabatów itd.

Faktura bez VAT

Niektórzy podatnicy nie są jednak płatnikami VAT. Warunkiem są między innymi ich dochody, które nie mogą przekroczyć 200 tys. zł w poprzednim roku. W takiej sytuacji mogą oni wystawiać tak zwaną fakturę bez VAT. Tworząc plik faktura bez vat wzory, należy pamiętać o zamieszczeniu w nim następujących elementów:

– nazwy, numeru i daty wystawienia,

– informacji o nabywcy oraz podatniku,

– nazwy usługi bądź towaru,

– ilości lub innej miary danej usługi,

– ceny jednostkowej oraz ogółem.

Co grozi za niewłaściwe sporządzenie faktury?

Warto wiedzieć, że obowiązkiem przedsiębiorcy jest właściwe przygotowanie wzorów kwitów. Jeśli nie dołoży należytych starań, nie tylko będzie miał problem z ich zaksięgowaniem, ale może też otrzymać grzywnę.

Z tego też powodu dobrym rozwiązaniem jest zakup programu do wystawiania faktur. Dzięki wbudowanej bazie zawierającej różnego typu dokumenty, zgodne z najnowszymi przepisami, eliminuje się do minimum ryzyko nieprawidłowości.