upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – o tym warto pamiętać

Zaciąganie kredytów bankowych wiąże się z pewnym ryzykiem. Może się bowiem zdarzyć sytuacja utraty pracy lub innych okoliczności życiowych, w których spłacanie kredytu będzie przekraczało możliwości finansowe dłużnika. Staje się on niewypłacalny, a z każdym miesiącem narasta kwota zadłużenia i naliczane są przez bank odsetki za zwłokę. Jaki jest sposób na odzyskanie płynności finansowej?

Upadłość konsumencka – sposób na oddłużenie

Spłatę długów na dogodnych warunkach umożliwi ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Procedura ta wymaga złożenia przez dłużnika odpowiednio uzasadnionego wniosku, do sądu właściwego dla jego miejsca zamieszkania. W przypadku niezbyt wysokiego zadłużenia, postępowanie może się toczyć w trybie uproszczonym – wyznaczony zostaje syndyk, upoważniony do rozporządzania majątkiem dłużnika. Syndyk oszacuje pozostały jeszcze dłużnikowi majątek i niektóre jego części składowe sprzeda na drodze licytacji.

Uzyskane kwoty przekaże wierzycielowi. Przy znacznym zadłużeniu lub większej liczbie wierzycieli upadłość konsumencka ma bardziej sformalizowany przebieg. Rozpoczyna się postępowanie z udziałem sędziego, wymiana pism procesowych i wiele innych formalności.

Warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia

W postępowaniu sądowym, którego przedmiotem jest upadłość konsumencka, najlepiej zwrócić się o pomoc do kancelarii adwokackiej. Doświadczony w tym zakresie prawnik poprowadzi sprawę tak, aby jej finał był jak najbardziej korzystny dla klienta.

Zajmie się wszystkimi formalnościami, dopilnuje aby w sposób dogodny dla klienta określić części majątku niewliczone do masy upadłościowej. Zadba też o uzyskanie ze sprzedaży reszty dobytku optymalnych kwot, umożliwiających spłatę wszystkich wierzycieli. Dzięki konsultacjom z adwokatem dłużnik uzyskuje nie tylko pomoc prawną, ale również wsparcie psychiczne, pozwalające mu przetrwać ten najtrudniejszy okres.

Dłużnik ma szansę odzyskać płynność finansową dzięki temu, że adwokat przyczyni się do rozłożenia należności na dogodne raty, lub do umorzenia części zadłużenia. Przy profesjonalnej pomocy prawnej, upadłość konsumencka może być początkiem nowego etapu życia.