Model logistyczny wirtualnym wspomaganiem projektowania procesów

Metoda prób i błędów bywa skuteczna, ale nie zawsze. W przypadku przemysłu, gdzie każdy błąd czy opóźnienie może generować znaczące koszty, nie można sobie pozwolić na realizowanie czegokolwiek w ten sposób.

Nie ma znaczenia czy mówimy tutaj o procesie transportu, magazynowania czy samej produkcji – każdy z tych etapów musi być zaprojektowany bezbłędnie. Z pomocą może przyjść w takiej sytuacji tzw. model logistyczny.

Co to jest model logistyczny?

Model logistyczny to narzędzie, dzięki któremu możliwa jest wizualizacja, w jaki sposób będzie działał przygotowany do wdrożenia projekt, jeszcze przed fizycznym rozpoczęciem samego procesu wdrażania.

Używając słownictwa bardziej profesjonalnego logistyczny model jest symulacją przygotowywanego procesu. Pozwala on przenieść się projektantowi czy klientowi do wirtualnej rzeczywistości i sprawdzić jak zachowa się planowane rozwiązania podczas rzeczywistego działania.

Model logistyczny pozwala więc ocenić czy projekt będzie spełniał stawiane przed nim założenia oraz już ba bardzo wczesnym etapie wyeliminować część błędów lub niedociągnięć.

Garść przykładów jak można zastosować logistyczny model

Przykładem może być tutaj wąskie gardło na produkcji. Wydaje się, że jest to coś oczywistego, co od razu rzuci się w oczy podczas projektowania, często tak się jednak nie dzieje.

Model logistyczny wyłapanie czegoś takiego praktycznie od razu. Umożliwi również pełną ocenę stopnia wykorzystania maszyn i personelu w projekcie. Jeśli nie jest ono optymalne będzie je można poprawić i sprawdzić ponownie. Przydaje się to szczególnie w przypadku procesów o dużej losowości, gdzie bez pomocy komputera trudno jest rozważyć szerokie spektrum opcji, bo zwyczajnie za długo to trwa.

Inną przykład, gdzie może znaleźć zastosowanie na model logistyczny to projektowanie magazynu. Rysunki techniczne są oczywiście podstawą, ale czasem bez wizualizacji trudno sobie wszystko zobrazować w głowie. Model logistyczny może tutaj bardzo pomóc – chociażby w dobraniu odpowiednich podnośników.