Auschwitz Kraków – dla zagranicznego turysty

Istnieje możliwość cennej lekcji historii, która nauczy o tym jak
straszna może być wojna. Z Krakowa organizowana jest wycieczka do
niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, który znajduje się około
półtorej godziny drogi samochodem od Krakowa.

Jest to kompleks budynków
mieszkalnych, które służyły III Rzeszy do masowej eksterminacji
ludności. Więźniami obozu byli nie tylko Polacy, ale także na przykład
Żydzi, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini. Ludzie ginęli w tych obozach w
wyniku głodu, ciężkich warunków sanitarnych, brutalności niemieckich
strażników, ale przydomek fabryki śmierci został nadany całemu
kompleksowi z powodu wybudowanych tu komór gazowych, które służyły do
masowego uśmiercania ludzi.