Czym nie zajmuje się opiekun osoby starszej?

Nie wszystkim co dotyczy starszej osoby zajmuje się jego opiekun. Są pewne kwestie, które nie należą do obowiązków opiekuna osoby starszej choć rodzina często wymaga tego od opiekuna. Przede wszystkim opieka seniora Wrocław, nawet jeżeli opiekun ma duże doświadczenie, nie może obejmować rozdzielania leków czy sprawdzania poziomu cukru. Opiekun nie może wykonywać zastrzyków, podawać insuliny, opatrywać otwartych ran czy wykonywać innych czynności medycznych.

Te wszystkie zajęcia należą do obowiązków pielęgniarki lub lekarza, który ma doglądać starszą osobę. Tak naprawdę opiekun może zajmować się jedynie czynnościami pielęgnacyjno-higienicznymi. To one należą do podstawowych obowiązków opiekuna. Ma on również za zadanie dotrzymać starszej osobie towarzystwo, aby nie czuła się samotnie.

Dzięki temu, że starsza osoba będzie miała taką osobę blisko siebie, na pewno będzie czuła się bardzo dobrze. Będzie wiedziała, że ma osobę, na której może polegać. Na pewno dzięki temu będzie w stanie we właściwy sposób się rozwijać. Będzie czuła się dobrze i komfortowo, a przecież o to właśnie chodzi. Dlatego warto zatrudnić do opieki nad starszą osobą profesjonalnego opiekuna. Na pewno nie będzie się tego żałowało.

Opiekę seniora we Wrocławiu znajdziesz tutaj: www.phm.pl/phmim/index.php/nowe-spojrzenie-na-potrzeby-seniora